Rijschool BAILA

De specialist in Franstalige rijlessen !

Baila Diallo
Crocuserf 44
3295 SZ 's-Gravendeel
Tel: 0681387533
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
IBAN: NL95INGB0006036075
Dordrecht

 

 

 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden Autorijschool Baila

Artikel 1: Verplichtingen van de autorijschool

 • 1.1 De leerling krijgt praktijkles van een instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur is in het bezit van een geldig instructeurbewijs.
 • 1.2 De rijles wordt volledig benut door de leerling.
 • 1.3 De autorijschool heeft voor het geval er iets gebeurd waarvoor zij ten opzichte van jou aansprakelijkheid is een goede bedrijfsverzekering afgesloten.
 • 1.4 Indien de praktijkles niet door kan gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weer- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt of er wordt indien mogelijk een andere instructeur ingezet. De leerling kan in een dergelijk geval geen aanspraak maken op terugbetaling en/of schadevergoeding.
 • 1.5 De leerling legt het praktijkexamen in principe af in de auto waarin de praktijk lessen zijn gegeven. Het kan echter gebeuren dat er praktijk examen gereden wordt in een vervangende lesauto, maar alleen als de eigen lesauto om wat voor reden (bijvoorbeeld door schade) niet gebruikt kan worden.
 • 1.6 Het praktijkexamen wordt door de autorijschool gereserveerd binnen 1 week na betaling van het examengeld.


Artikel 2: Verplichtingen van de leerling

 • 2.1 Om autorijlessen te mogen volgen moet je 16,5 jaar zijn, de leerling dient tijdens de autorijlessen dan ook altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.
 • 2.2  De leerling zorgt er voor om op tijd klaar te staan op de afgesproken plek, is de leerling te laat dan wacht de rijinstructeur 10 minuten op de afgesproken plek. Als je er na tien minuten niet bent dan heeft de autorijschool het recht om de les door te berekenen.
 • 2.3  De leerling kan de les natuurlijk altijd afzeggen of verplaatsen, dit dient echter wel 24 uur voor aanvang van de les door gegeven te worden. Als dit niet binnen 24 uur doorgegeven wordt heeft de autorijschool het recht om de les door te berekenen.
 • 2.4 De leerling geeft alle benodigde informatie betreffende medische en/of psychische toestand, als ook het gebruik van medicijnen, drank en/of drugsgebruik.
 • 2.5 Als de leerling iets verzwijgt uit wat in 2.4 beschreven staat heeft de autorijschool het recht de lessen of lesovereenkomst per direct te beëindigen zonder enige terugbetaling van lesgeld.
 • 2.6 Bij schade die ontstaat als gevolg van de in 2.4 beschreven situaties heeft de autorijschool het recht om deze schade te verhalen op de leerling.

Artikel 3: Voorwaarden betreffende betalingen

 • 3.1 Betalingen van losse lessen kunnen worden voldaan aan de instructeur of overgemaakt worden op ons rekening nummer: NL95INGB 0006 0360 75
 • 3.2 De betaling van lespakketten: de eerste helft van het pakket dient voldaan te worden bij aanvang van de eerste les, de tweede helft moet worden voldaan halverwege het lespakket. Het examengeld moet worden voldaan voordat het praktijk examen plaatsvindt. 
 • 3.3 Als er niet op tijd betaalt wordt word de volgende procedure gevolgd;  
  1. Als er een achterstand in betaling ontstaat, zal dit mondeling aan je doorgegeven worden, volgt er dan nog geen betaling krijg je na tien dagen een schriftelijk verzoek om alsnog te betalen.  
  2. Mocht er na het schriftelijk verzoek nog geen betaling volgen zal de autorijschool de openstaande rekening overdragen aan een incassobureau. De extra kosten die dit met zich meebrengt zijn voor rekening van de leerling. 
 • 3.4 Als er een pakket is aangeschaft en je behaalt je rijbewijs binnen het aantal uren van het pakket zal er gekeken worden naar een oplossing.
 • 3.5 Als een leerling aan het einde van een pakket toch nog niet klaar blijkt te zijn voor het praktijk examen zullen er extra lessen gevolgd worden tot de leerling klaar is voor het praktijk examen.
 • 3.6 De autorijschool kan indien dit nodig wordt geacht aanvullende afspraken maken met de leerling.


Artikel 4: Praktijkexamen

 • 4.1 Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege redenen die aan de leerling toegerekend kunnen worden zal de leerling de kosten voor het gereserveerde examen alsook het aanvragen voor een nieuw examen moeten betalen.
 • 4.2  Als het praktijk examen niet door kan gaan vanwege weersomstandigheden dan hoeft de leerling dit uiteraard niet te betalen.


Artikel 5: Beëindiging van overeenkomst

 • 5.1 De autorijschool heeft het recht om elke vorm van overeenkomsten te ontbinden als:  
  1. De autorijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen of onjuiste informatie heeft gegeven aan de autorijschool.  
  2. Als de autorijschool het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de autorijlessen.


Artikel 6: Vrijwaring

 • 6.1 Als de leerling tijdens de autorijles of praktijk examen een bekeuring krijgt of schade veroorzaakt aan derden, gelden de volgende afspraken;  
  1. De autorijschool zal de leerling niet aansprakelijk stellen voor boetes en veroorzaakte schade, hiervoor is de autorijschool zelf verzekerd.  
  2. Mocht de leerling zich in de lesauto echter opzettelijk misdragen dat er ondanks ingrijpen van de instructeur toch schade veroorzaakt wordt word de leerling echter wel aansprakelijk gesteld.  
  3. Het is uiteraard verboden om tijdens de rijles of praktijk examen onder invloed te zijn van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid beïnvloeden. Als er na een aanrijding blijkt dat de leerling onder invloed was wordt ook in dit geval de leerling aansprakelijk gesteld.  
  4. Mocht je medicijnen voorgeschreven krijgen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden geef dit dan altijd door aan de instructeur.

 • 6.2 De autorijschool zal aan de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft, de leerling mag dan uiteraard ook geen lesauto besturen. Blijkt dit toch het geval te zijn en worden er rijlessen gevolgd zal de leerling aansprakelijk gesteld worden voor boetes en eventuele ontstane schade aan derden.
 • 6.3 Deze algemene voorwaarden zijn op al onze overeenkomsten van kracht.

DSC 0004-1cbrlogo
facebook

copyright© 2015 alle rechten voorbehouden.